xoves, 22 de xuño de 2017

Monogáfico de Verán "“INTRODUCCIÓN AO LABRADO”

 Dentro da programación prevista no Plan de Estudos da Escola Municipal de Artes e Oficios (PEMAO15), faise a seguinte convocatoria de cursos monográficos de verán a desenvolver no mes de xullo de 2017, dirixidos ás persoas interesadas que cumpran os requisitos fixados e que non estean matriculadas no presente curso 2016-2017 na EMAO.
*Aula de Artesanía en coiro: “INTRODUCCIÓN AO LABRADO” 
Impartido por Pepe Pereira, mestre da especialidade na EMAO 
Destinatarios: Prioridade para persoas que remataran a especialidade de Artesanía en Coiro da EMAO e persoas con coñecementos básicos demostrables. 
Datas: do 10 ao 21 de xullo, de 10:00 a 13:00 horas 
Inscrición ata o 30 de xuño 
Duración: 30 horas 
Número de prazas: 15 

Programa
Presentación
O labrado, técnica decorativa que tanto pulo ten nestes días, ten unha orixe ibérica e aquí acadou unha gran importancia, con Hernán Cortés cruzou o Atlántico e nos últimos anos vén de volta cun ritmo moi forte. 
Con este curso pretendemos introducirnos na orixe histórica desta técnica e nas súas variantes técnicas incisado e gubiado, os diferentes tipos de mateadores que se empregan e os efectos que con eles se poden conseguir. 
Afondaremos tamén nos diversos estilos que hoxendía teñen máis difusión e coñeceremos aos seus autores máis coñecidos. 
Contido
Presentación histórica da técnica e as ferramentas para aplicala. 
Diferenciación do labrado co repuxado e o estampado 
O incisado. E Labrado invertido. 
Modelado. 
Labrado Xeométrico, e en Cesta. 
Labrado Floral. 
Labrado de Nudos. 
Follas de Carballo e Landras. 
Plumas. 
Labrado Mixto. 

Material a aportar polo alumnado: 
Burís, vaquetilla en pasta, bisturí e coitelas xiratorias no caso de que as teñan 
O resto do material, ferramenta e maquinaria que se é o caso fose necesaria, será aportado pola EMAO. 

CONDICIÓNS COMÚNS A TÓDOLOS CURSOS 

Duración: 30 horas 
Prazas limitadas: véxase o número máximo para cada curso 
Inscripción: gratuíta, exclusivamente mediante envío de correo electrónico ao enderezo emao@vigo.orgcos seguintes datos (imprescindibles):

- Asunto: [nome do curso]
- Nome e apelidos do/a solicitante:
- DNI:  

- Anos nos que cursou estudos da especialidade na EMAO: [no caso en que sexa condición, ou se teña prioridade por telos cursado, para acceder ao monográfico seleccionado] 

Admisión de solicitudes: 
Non poderán inscribirse as persoas que estean matriculadas na EMAO no curso 2016-217 
Só se admiten persoas maiores de 16 anos. 
Só serán válidas as solicitudes que cumpran as condicións indicadas nesta convocatoria para cada curso monográfico en concreto 
A inscrición farase, trala aplicación das prioridades que se indican en cada durso, por estricta orde de recepción do correo electrónico de solicitude ata cubrir o máximo de prazas ofertadas. 
A confirmación da matrícula realizaráa a EMAO exclusivamente por correo electrónico. No caso de producírense vacantes no primeiro día do curso, convocarase aos reservas

Material: o material indicado para cada curso será aportado polo alumnado. As características concretas do mesmo explicaranse na primeira sesión de cada un. A Escola porá a disposición do alumnado para o desenvolvemento do monográfico, os equipos, a maquinaria e a ferramenta propias do Obradoiro.


Ningún comentario:

Publicar un comentario