martes, 24 de abril de 2012

Engastando


Peza Proposta polo Mestre
Partindo dun azulexo realizamos estas pezas, o obxectivo era aplicar a técnica do engastado, é dicir, adaptar a tapa dunha peza a un obxecto a cubrir, que cuns pequenos cortes queda de novo á vista.
A técnica é moi similar á realizada coas tesoiras pero deixando o interior á vista e xogando co contido e as formas obtemos curiosos colgantes e chaveiros cunha aparencia diferente.
Iria PII

Ana PIB

Celsa PIB

Adriana PIB

Kelly PIB

Ningún comentario:

Publicar un comentario