venres, 11 de novembro de 2011

O Coirobol

Isabel
Base Isabel
Este é o nome que lle demos á primeira peza do programa de Perfecionamento 2, "etimolóxicamente" proven de mesturar un bol co coiro, é dicir, facer elementos contenedores destinados á decoración co coiro como materia prima. Os paso que seguimos para a elaboración da peza son como en calquera outra peza marcar os patróns, cortalos, preparar as pezas para a costura e coselas. Unh vez que temos todas as caras cosidas cortamos a base a partir do corpo que teñamos elaborado e a cosemos. Cando xa temos a costura rematada o sumerximos e auga para que ablande, e o moldeamos cun molde de area. So queda deixalo secar para que endureza e rematar os cantos. O ultimo paso seria darlle un acabado protector, xa que coa auga a flor da pel pode deteriorarse.
 O Material empregado para a peza é a vaqetilla, tinguida ou en pasta, esta ultima é a máis apropiada.

Base Angela

Carlos

Felisa

Luisa


IriaMariana

Ningún comentario:

Publicar un comentario